Elektrisch rijden (2)

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto's in de kleinere en compacte middenklasse. 

Een uitleg van de termen die in de subsidieregeling worden gebruikt en wat we er onder verstaan, vindt u in de Begrippenlijst.

Sinds 3 januari 2022 kunt u deze subsidie aanvragen. De subsidie in 2023 is alleen beschikbaar als de koop- of leaseovereenkomst van de elektrische personenauto is afgesloten op of na 1 januari 2023. 

Tip: de auto hoeft nog niet geleverd te zijn of op uw naam geregistreerd te staan om een subsidieaanvraag in te dienen.

De SEPP is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). De regeling loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2024. Elk jaar heeft het subsidiebudget een maximum. U kunt deze subsidie één keer krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. Onder een personenauto verstaan we een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1. 

Subsidiebudget en bedragen

Subsidiebudget

Het totale subsidiebudget voor SEPP is verdeeld over de periode 2020 tot en met 2024. Per jaar worden de budgetten voor nieuwe en gebruikte auto’s vastgesteld, de budgetten voor 2022 zijn:

  • € 71 miljoen voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease)
  • € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto's (koop en lease)

Tip: de kans bestaat dat de subsidiepot tijdens het jaar leeg raakt. Wilt u van de koop of lease kunnen afzien als u geen subsidie krijgt? Neem dan een ontbindende voorwaarde op in de overeenkomst. Daarmee kunt u onder de koop of lease uit als u geen subsidie krijgt.

Bedragen

Voor 2022 zijn de subsidiebedragen voor elektrische personenauto’s die aan de voorwaarden voldoen:

  • Gebruikte elektrische personenauto koop of private lease: € 2.000;
  • Nieuwe elektrische personenauto koop of private lease: € 2.950.

Voorwaarden elektrische personenauto's

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet de elektrische personenauto in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een 100% elektrische personenauto met een actieradius van minimaal 120 kilometer.
  • De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) zoals geregistreerd in het kentekenregister (RDW) is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
  • De auto is als elektrische personenauto geproduceerd en mag niet zijn omgebouwd tot elektrische auto.

Let op: er gelden aanvullende voorwaarden per categorie:

Autolijst SEPP

Op de Autolijst SEPP staan merken, modellen (handelsbenamingen) en typen elektrische personenauto’s waarvan bij ons bekend is dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de auto mogelijk voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Autolijst SEPP

De hoogte van de geregistreerde catalogusprijs in het kentekenregister van RDW, bepaalt of de auto valt binnen de bandbreedte van de subsidieregeling. Wij controleren bij de RDW of aan deze eis wordt voldaan.

SEPP aanvragen

Aanvragen 2022

De regeling staat open voor aanvragen sinds 3 januari 2022. U vraagt de subsidie aan nadat u een koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. Let op: u mag al subsidie aanvragen als de auto nog niet is geleverd of op uw naam is gesteld.

De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u ook de subsidie aanvraagt. Voor de SEPP-subsidie 2022 komt u dus alleen in aanmerking als u een koop- of leaseovereenkomst heeft afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop u de koop- of leaseovereenkomst sluit is leidend. 

Meer informatie over SEPP?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Bekijk aanbod elektrische auto's die in aanmerking komen voor SEPP

Let op: het subsidiebudget van de overheid is beperkt. Zolang er nog budget is, kan je in aanmerking komen voor de subsidie. Century Autogroep kan geen garantie geven op de uitkering van de subsidie door de overheid.

 

bron: Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst