Laadkleppen Periodieke Keuring (LPK)

Bijzonder onderhoud voor uw Volkswagen bedrijfswagen.

De Arbowet vereist dat laadkleppen minimaal eenmaal per jaar worden gekeurd. Die eis is er niet voor niets. Laadkleppen zijn onderhevig aan slijtage. Defecte onderdelen kunnen leiden tot zeer ongewenste situaties. Denk aan ongelukken of een laadklep die plotseling onbruikbaar is, waardoor uw chauffeurs stil komen te staan. Met een gedegen keuring bent u de problemen voor.

Aansprakelijkheid

Bedrijven kunnen aansprakelijk gesteld worden als zich een ongeluk voordoet met een laadklep. Bij een aansprakelijkheidsprocedure zal altijd onderzocht worden of de klep wel volgens de regels gekeurd is.

Optimale zekerheid

Wie jaarlijks de laadklep laat keuren volgens de LPK-checklist kiest voor een laadklep die:

  • voldoet aan de meest actuele veiligheidseisen;
  • gekeurd is door een speciaal daartoe opgeleide keurmeester.

NEN en TÜV

De eisen, opgenomen in de LPK-checklist, zijn gebaseerd op de Europese NEN-norm 1756-1 voor laadkleppen. De kwaliteit van het LPK-keurmerk wordt geborgd door regelmatige steekproeven, uitgevoerd door het onafhankelijke certificeringsinstituut TÜV Nederland.

Bewijs van goedkeuring

Na goedkeuring van de laadklep volgt afgifte van de volgende keuringsbewijzen:

  • Sticker met een uniek keuringsnummer die zichtbaar op de laadklep moet worden aangebracht;
  • Checklist met alle keuringspunten;
  • Registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep.

Bij eventuele controles moeten de keuringsbewijzen overlegd kunnen worden. Deze bewijzen zijn bovendien belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar ze daarom zorgvuldig.

Meer dan een goede controle

Wij adviseren de LKP-keuring te combineren met een onderhoudsbeurt van de laadklep. In één keer alles goed is tien keer beter.