Direct Aanname (Audi) / Service Dialoog (Volkswagen)

Vooraf weten waar u aan toe bent. Maak gebruik van de gratis Direct Aanname van Audi of de Service Dialoog van Volkswagen.

Tijdens een gezamenlijke inspectie van 20 à 30 minuten bij uw auto, voorafgaand aan een onderhoudsbeurt, stelt een speciaal opgeleide serviceadviseur in overleg met u vast welk onderhoud nu raadzaam is en wat eventueel nog kan wachten. Hij brengt alle aandachtspunten in kaart en beoordeelt de algemene staat van uw auto. Dit vertaalt hij naar een advies met bijbehorende offerte. Zo weet u meteen waar uw Audi of Volkswagen en uw portemonnee aan toe zijn. U bepaalt wat wij wel/niet qua onderhoud aan uw auto mogen doen.

Bij Audi heet deze gratis dienstverlening Direct Aanname. Bij Volkswagen (Bedrijfswagens) wordt dit de Service Dialoog genoemd. Vraag ernaar bij het maken van een werkplaatsafspraak.

Bekijk voor meer informatie de informatie video's van Audi en Volkswagen.