Prinsjesdag: de autobelastingen voor 2018

Op de derde dinsdag van september heeft het kabinet zijn plannen voor de begroting van 2018 gepresenteerd. Daar horen ook de wetsvoorstellen voor het Belastingplan 2018 bij. Hoewel het kabinet demissionair is, verandert er toch het een en ander. Veel wijzigingen in de autobelastingen waren ook al wat langer bekend, omdat dit de uitwerking is van Autobrief II. Daarin zijn vorig jaar voor een nieuwe vierjaarsperiode van 2017 tot en met 2020 diverse maatregelen genomen. De belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe voorstellen en de al eerder aangekondigde maatregelen voor 2018 zijn als volgt.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Vanaf 2017 zijn er voor nieuwe auto’s nog maar twee bijtellingscategorieën. Dat is het standaardtarief van 22% en een bijtelling van 4% voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram/km. Dat blijft ook in 2018 zo. Wel zal er begin volgend jaar al worden geëvalueerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van dat verlaagde bijtellingspercentage voor elektrische en waterstofauto’s. Als er een budgettair risico dreigt, kan de Tweede Kamer besluiten het percentage bij te stellen voor nieuwe gevallen. Voor auto’s met een kentekendatum van uiterlijk 2016 blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% van de catalogusprijs is. Wel blijven ook in 2018 nog de eventuele eerder op de auto toegekende bijtellingskortingen in verband met lage CO2-uitstoot (de bekende bijtellingscategorieën van bijv. 7%, 14%, 15%, 20% of 21%) van toepassing zolang de 60-maandsperiode nog niet voorbij is. Voor de bijtelling is het van groot belang wat de exacte catalogusprijs van de auto is. Vanaf 2018 moet die catalogusprijs door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt worden. Op dit moment geldt dat de prijs alleen aan de wederverkopers kenbaar gemaakt hoeft te worden. De catalogusprijs wordt overigens niet alleen gebruikt voor de bijtelling, maar ook voor bijvoorbeeld de BPM-afschrijving op ingevoerde gebruikte auto’s.

De aanschafbelasting BPM

Door technische vooruitgang worden nieuwe auto’s steeds zuiniger. Ze hebben dan ook een lagere CO2-uitstoot. De BPM-schijven worden daarom per 1 januari aangepast aan die technische ontwikkelingen door de CO2-normen van de tariefschijven aan te scherpen. De BPM-tarieven zelf worden per 2018 wel naar beneden bijgesteld. De nieuwe bijtellingstarieven leiden namelijk tot hogere belastingopbrengst (er zijn immers minder nieuwe auto’s met een bijtellingskorting), die via verlaging van de BPM aan de automobilist wordt teruggegeven. Per saldo gaat de gemiddelde BPM per auto dus omlaag. Bovendien blijft voor volledig elektrische auto’s in 2018 de BPM-vrijstelling van kracht.

Wegenbelasting (MRB)

Volledig elektrische auto’s kunnen in 2018 gebruikmaken van een MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s geldt een halftarief van de wegenbelasting (MRB). Er is zelfs al wettelijk geregeld dat dit nihiltarief en halftarief blijft gelden tot en met 2020. Het is overigens niet uitgesloten dat erin de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2018 en bijbehorende wetsvoorstellen nog wijzigingen optreden. 

bron: vwpfs.nl