Standaard 4 jaar garantie VW, ŠKODA en Audi (met een verbrandingsmotor) per Modeljaar 2021

In navolging van SEAT introduceren wij 4 jaar garantie bij Volkswagen, ŠKODA en Audi. Vanaf modeljaarwissel 2021 worden alle personenauto’s met een verbrandingsmotor (benzine, diesel, CNG en PHEV) standaard van 4 jaar garantie voorzien.

Product

Alle personenauto’s met een verbrandingsmotor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA en SEAT worden vanaf modeljaar 2021 standaard voorzien van 4 jaar garantie (48 maanden óf maximaal 100.000 kilometer indien dit eerder is bereikt). De 2 jaar fabrieksgarantie op de in Nederland geleverde modellen met verbrandingsmotor (benzine, diesel CNG en PHEV) wordt met 2 jaar verlengd door Pon’s Automobielhandel. 

Frequently Asked Questions

 1. Is 4 jaar garantie ook geldig voor auto’s met een buitenlands kenteken? 
  Nee, 4 jaar garantie is van toepassing op nieuw verkochte auto’s geleverd door Pon’s Automobielhandel en die op Nederlands kenteken staan. Dit geldt ook bijvoorbeeld in de grensstreek wanneer onderhoud door de dealer in Nederland is gedaan.
 2. Per wanneer wordt 4 jaar garantie geïntroduceerd? 
  Alle auto’s met verbrandingsmotor van de merken Volkswagen, SEAT, SKODA en Audi. Dit geldt voor alle modellen van Modeljaar 2021 met verbrandingsmotor (benzine, diesel CNG en PHEV). Bij alle modellen van SEAT en de Golf 8 en T-Roc Cabrio was 4 jaar garantie al van toepassing.
 3. Waarom wordt op elektrische voertuigen geen 4 jaar garantie aangeboden? 
  Voor elektrische voertuigen is ervoor gekozen om standaard tot wel 6 jaar onderhoud in de autoprijs af te nemen.
 4. Is het voor de klant mogelijk om 4 jaar garantie niet af te nemen? 
  Nee, er bestaat geen mogelijkheid voor klanten (particulieren, MKB’ers, fleet, lease, etc.) om af te zien van 4 jaar garantie. De garantie maakt onderdeel uit van de auto. Dit in tegenstelling tot onderhoud in de autoprijs bij elektrische voertuigen, waarbij de klant wel de mogelijkheid heeft om van onderhoud af te zien.
 5. Hoe moet ik claims indienen? 
  Nadat de eerste auto’s de fabrieksgarantie van 24 maanden doorlopen hebben, zullen de eerste claims zich aandienen vanaf 27 juli 2022. U kunt uw claim indienen via SAGA. De claimtypenummers worden opgenomen in het Garantiehandboek.
 6. Hoe is de garantie te beschrijven? 
  Pon’s Automobielhandel verlengt de fabrieksgarantie met 2 jaar. De door Pon’s Automobielhandel verleende garantie Extra Garantie is in lijn met de fabrieksgarantie. Als er zich een defect voordoet als gevolg van een materiaal en/of fabricagefout, dan valt dit in beginsel onder de dekking van de 2 jaar Extra Garantie. Dit valt onder garantie totdat 100.000 km is bereikt (tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers). De garantie is gelijk aan het product dat SEAT al jaren voert en gelijk aan de verzekeringsdekking die de overige merken met 2+2 ook jaren hebben aangeboden.
 7. In hoeverre is de consument verplicht om de auto te onderhouden om in aanmerking te komen voor 4 jaar garantie? 
  Om aanspraak te kunnen maken op 4 jaar garantie dient de auto volgens fabrieksvoorschriften onderhouden te zijn, dus gebruik van originele onderdelen i.c.m. door de fabriek voorgeschreven onderhoudsintervallen.
 8. Is de garantie over te dragen aan een volgende eigenaar?
  De garantie hoort bij de auto en is derhalve overdraagbaar op de volgende eigenaar.
 9. Geldt 4 jaar garantie ook voor leaseauto’s?
  Ja, 4 jaar garantie geldt voor alle auto’s, dus ook leaseauto’s (operational lease, private lease, etc.).
 10. Heeft de klant dekking in het buitenland en wat dient de klant te doen in dat geval te doen bij een defect aan de auto? 
  Eventuele gebreken die ontstaan terwijl de klant in het buitenland is, dienen eerst gemeld te worden bij de dealer in Nederland. Omdat de door Pon’s Automobielhandel verleende garantie een specifieke toevoeging is voor de Nederlandse markt, dient de klant de reparatie eerst te betalen en de reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij de dealer in Nederland. De vergoedingen zijn daarbij gemaximaliseerd op het prijsniveau zoals dat in Nederland gebruikelijk is.
 11. Heeft de klant recht op Mobiliteitsservice? 
  Bij de aankoop van de auto krijgt de klant gratis Mobiliteitsservice. De Mobiliteitsservice wordt periodiek verlengd bij onderhoud door de dealer op basis van de fabrieksvoorschriften en met opvolging van de reparatie-adviezen van de dealer. Door deze periodieke verlenging heeft de auto gratis pechhulp in Nederland of in het buitenland.
 12. Heeft de klant recht op gratis vervangend vervoer? 
  Nee, de klant heeft geen recht op gratis vervangend vervoer.
 13. Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? 
  Aanspraak op garantie is uitgesloten als de oorzaak van het defect het gevolg is van: • Verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud. 
  • Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van de auto 
  • Oneigenlijk gebruik of overbelasting 
  • Het deelnemen aan autosportevenementen met de auto (races, rally’s, enz.) 
  • Veranderingen aan de auto die zonder toestemming van de fabrikant zijn uitgevoerd 
  • Het gebruik van niet-originele onderdelen 
  • Invloeden van buitenaf 
  • Normale slijtage 
  • De auto is geëxporteerd en niet langer op Nederlands kenteken staat