Rijden in het buitenland

Wetgeving Europa omtrent winterbanden

In Europa kent alleen Finland een algehele verplichting voor winterbanden. Toch kan in andere wintersportlanden het niet gebruiken van winterbanden wel juridische consequenties hebben. Klik op onderstaande link voor de belangrijkste zaken  omtrent het gebruik van winterbanden in het buitenland.

Meer informatie

Verzekering in het buitenland

Vanzelfsprekend is het geen probleem om met uw leaseauto naar het buitenland te gaan, zolang er gelet wordt op het "dekkingsgebied" van de verzekeraar. Zie hiervoor de Groene Kaart. Op de Groene Kaart staan alle landen waar de leaseauto verzekerd is.

Groene kaart voor caravan of aanhanger

Als uw auto via ons is verzekerd, is een aangekoppelde aanhanger of caravan meeverzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Op de Groene Kaart is dit aangegeven door middel van de codering F. Houdt u er wel rekening mee dat men in het buitenland aanvullende documenten kan verlangen. Voor dekking van beschadigingen aan aanhanger of caravan sluit u zelf een verzekering af.

Groene Kaart aanvragen

Machtiging voor rijden in Marokko, Turkije en de Balkan

Wilt u met uw leaseauto naar Marokko of Turkije reizen, dan bent u verplicht om een machtiging aan te vragen. In deze landen mogen alleen auto’s de grens over indien de berijder kan aantonen dat de auto zijn bezit is. Voor een leaseauto (die uiteraard niet uw eigen bezit is) kan u daarom bij de grens gevraagd worden naar een machtiging. Voor het reizen naar een Oostblokland (Balkan land) is het aan te raden een machtiging aan te vragen. Deze machtiging kunt u bij ons aanvragen.

Machtiging buitenland aanvragen

Hulp in het buitenland

Bij pech of schade in het buitenland kunt u contact opnemen met de Berijdersdesk via telefoonnummer +31 (0) 33 4549555. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de Alarmcentrale. Download de hulpverleningsvoorwaarden via onderstaande link.

Hulpverleningsvoorwaarden

Milieusticker Duitsland

Steden en regio’s in Duitsland mogen bepaalde gebieden tot verboden gebied verklaren voor voertuigen met een uitstoot van fijnstof die niet voldoet aan de vastgestelde norm van die betreffende zone. In deze zones dient uw auto te zijn voorzien van een umweltplakette. Meer informatie over de zogenaamde Umweltplakette treft u op de website van  TÜV-Nord . Hier kunt u de milieusticker ook aanvragen.